het Rots en Water concept

Het Rots en water concept is ontwikkeld door Freerk Ykema.                  


Oorspronkelijk schreef deze voormalige gymdocent, een training voor jongens in de puberleeftijd.                                                                           
Deze mentaal fysieke weerbaarheidstraining bleek al snel ook zeer geschikt te zijn voor jongens en meisje, maar ook voor volwassen.
Inmiddels is de training geevolueert in een weerbaarheidstraining voor bijna iedere leeftijd en voor bijna elke doelgroep.

De training is gegrondvest op drie pijlers: zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.
Vanuit deze pijlers worden alle andere thema's benadert.
Door te trainen in het gronden, centreren en focussen,wordt er gewerkt aan het "mentaal en fysiek stevig kunnen staan in het dagelijks leven".

Het rots en water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, maar onderscheidt zich van andere programma's door
zijn meervoudige doelstellingen en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult.

Vandaar dat deze training al jaren door Rots en Water trainer Ben Vitalis met veel succes wordt gegeven aan zeer veel doelgroepen.
Typerend aan de trainingen is dat ze allemaal gerelateerd zijn aan de basisprincipes van Rots en water, maar voor iedere doelgroep op maat zijn geschreven.
Een training van Ben Vitalis sluit dicht aan bij de belevingswereld van de doelgroep.
Op die manier worden de oefeningen en voorbeelden in zijn training door jong en oud als plezierig , inspirerend, concreet en  practisch ervaren.

 

Rots en water trainingen

Mentaal fysieke weerbaarheidstrainingen gebaseerd op het rots en water concept voor kinderen, jongeren en volwassenen.

contact,agenda

Voor het inschrijven voor een training kunt u contact opnemen met
Ben Vitalis.

Dorpsstraat 38
1721BL Broek op langedijk
tel:06-43573505

email: info@benvitalistrainingen.nl

Contact

Ben Vitalis

0643573505