Rots en water trainingen

Mentaal fysieke weerbaarheidstrainingen gebaseerd op het rots en water concept voor kinderen, jongeren en volwassenen.

contact,agenda

Voor het inschrijven voor een training kunt u contact opnemen met
Ben Vitalis.

Dorpsstraat 38
1721BL Broek op langedijk
tel:06-43573505

email: info@benvitalistrainingen.nl

trainingen voor klassen in het voortgezet onderwijs

De groepstrainingen die worden gegeven aan het voortgezet onderwijs, zijn sterk op het oorspronkelijke Rots en Water programma gebasseerd.
Net als in het basisonderwijs kan er gekozen worden voor een klassikale of seksespecifieke aanpak.
Doel van de training is de opgroeiende jongeren handvatten te geven zodat ze leren omgaan met o.a. stress, groepsdruk en pestgedrag.
Ook leren ze omgaan met agressie om zich heen en vat te krijgen op hun eigen agressie. Belangrijk in de training is ook de nonverbale communicatie d.m.v. lichaamstaal. Door te werken aan het zelfvertrouwen van de kandidaten leren ze zich beter en adequater te uiten. 
Ook wordt er getraind op simpele verdedigings en bevrijdingstechnieken.

Door de rots en water oefeningen leren jongeren zich ook beter te concentreren. Jongeren van b.v. het Horizon college te Alkmaar gaven aan beter te presteren bij hun presentaties.
Jongeren van de Adriaan Ronald Holstschool te Bergen leken met meer vertrouwen hun stageplek aan te gaan.
Hierin toont het programma hoe breed inzetbaar het is.

In 10 weken worden 10 thema's behandelt. De lessen duren gemiddeld 1 uur per week. In dit programma is een oudervoorlichtingsavond van een uur inbegrepen. De trainingen worden door het mentaal fysieke aspect (het mentale aspect vooral ervaren door het te doen) bij voorkeur in een gymzaal, of aula gegeven.

Na de training ontvangt de kandidaat een certificaat.

Contact

Ben Vitalis

0643573505