Rots en water trainingen voor kinderen en jongeren

Mentaal fysieke weerbaarheidstrainingen gebaseerd op het rots en water concept voor kinderen en jongeren. En algemene weerbaarheidstraining voor volwassenen.

contact,agenda

Voor het inschrijven voor een training kunt u contact opnemen met
Ben Vitalis.

Julianastraat 2
1721 ax Broek op langedijk
tel:06-43573505

email: info@benvitalistrainingen.nl

weerbaarheidstraining voor ouders

Vanuit de trainingen die Ben Vitalis aan jongeren gaf, kwam steeds meer behoefte vanuit ouders om zelf ook getraind te worden.
Ben Vitalis speelde hierop in en ontwikkelde in 2003 een weerbaarheids oudertraining.
Honderden ouders zijn inmiddels door hem getraind.

Het doel van de oudertraining is tweeledig.
Werken aan je eigen weerbaarheid vergroot je eigen kracht. Ouders weten beter om te gaan met stress, agressie en grenzen.
Doordat volwassenen beter om kunnen gaan met hun eigen weerbaarheid, lijken ze ook beter in staat te zijn hun kinderen en jongeren hierin te begeleiden.

In drie avonden van 2,5 uur, verspreidt over drie weken, zal er gewerkt worden aan verschillende thema's.
De onderwerpen zullen vanuit het mentaal en fysiek stevig staan in het leven, worden belicht.
Zo wordt er in de training ervaren hoe je lichaam en geest reageren wanneer het onder mentale en fysieke druk staat.
Stressfactoren als angst, grensoverschrijdend gedrag en geweld zijn situaties die geestelijke en lichamelijke chaos kunnen oproepen.
In drie avonden leren de kandidaten simpele handvatten te gebruiken. Handvatten die uiteindelijk kunnen leiden tot meer zelfvertrouwen en beheersing over b.v. angst en agressie bij zichzelf en bij hun kind.

Thema's die o.a. de revue zullen passeren zijn;
Mentaal en fysiek stevig staan ten tijde van stress, omgaan met agressie en agressieve groepen, herkennen en beschermen van eigen grenzen en die van een ander, bewustworden van lichaamstaal, intuitie ontwikkelen en gebruik maken van mentale kracht.
Soms wordt er ook aandacht besteedt aan eenvoudige verwerings- en bevrijdingstechnieken.
De cursus wordt afgesloten met het doorslaan van een plankje.
De training wordt bij voorkeur in een gymzaal, aula of buurthuis gegeven.